POWER SUPPLY SILVERSTONE ESSENTIAL 500W 80PLUS : SST-ST50F-ES230
POWER SUPPLY SILVERSTONE ESSENTIAL 500W 80PLUS : SST-ST50F-ES230
POWER SUPPLY SILVERSTONE ESSENTIAL 500W 80PLUS : SST-ST50F-ES230
POWER SUPPLY SILVERSTONE ESSENTIAL 500W 80PLUS : SST-ST50F-ES230
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery POWER SUPPLY SILVERSTONE ESSENTIAL 500W 80PLUS : SST-ST50F-ES230
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery POWER SUPPLY SILVERSTONE ESSENTIAL 500W 80PLUS : SST-ST50F-ES230
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery POWER SUPPLY SILVERSTONE ESSENTIAL 500W 80PLUS : SST-ST50F-ES230
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery POWER SUPPLY SILVERSTONE ESSENTIAL 500W 80PLUS : SST-ST50F-ES230

POWER SUPPLY SILVERSTONE ESSENTIAL 500W 80PLUS : SST-ST50F-ES230


ผู้ขาย
SILVER STONE
ราคาปกติ
ราคา 1,290.-
ลดเหลือ
ราคา 1,290.-
ราคาปกติ
สินค้าหมด
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน