Monitor HUAWEI MATEVIEW GT 27 inch XWU-CBA 165Hz
Monitor HUAWEI MATEVIEW GT 27 inch XWU-CBA 165Hz
Monitor HUAWEI MATEVIEW GT 27 inch XWU-CBA 165Hz
Monitor HUAWEI MATEVIEW GT 27 inch XWU-CBA 165Hz
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Monitor HUAWEI MATEVIEW GT 27 inch XWU-CBA 165Hz
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Monitor HUAWEI MATEVIEW GT 27 inch XWU-CBA 165Hz
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Monitor HUAWEI MATEVIEW GT 27 inch XWU-CBA 165Hz
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Monitor HUAWEI MATEVIEW GT 27 inch XWU-CBA 165Hz

Monitor HUAWEI MATEVIEW GT 27 inch XWU-CBA 165Hz


ผู้ขาย
HUAWEI
ราคาปกติ
ราคา 13,200.-
ลดเหลือ
ราคา 13,200.-
ราคาปกติ
สินค้าหมด
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

• Panel Size : 27"
• Contrast Ratio : 4000:1
• Brightness : 350
• Response Time : 5 m