AMD RYZEN™ 7 5700G 3.8 GHz
AMD RYZEN™ 7 5700G 3.8 GHz
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery AMD RYZEN™ 7 5700G 3.8 GHz
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery AMD RYZEN™ 7 5700G 3.8 GHz

CPU AMD RYZEN™ 7 5700G 3.8 GHz

ผู้ขาย
AMD
ราคาปกติ
ราคา 13,500.-
ลดเหลือ
ราคา 13,500.-
ราคาปกติ
สินค้าหมด
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน