CPU AMD RYZEN 5-5600G D-BUG COMPUTER

CPU AMD RYZEN 5-5600G 3.9GHz

ผู้ขาย
AMD
ราคาปกติ
ราคา 9,890.-
ลดเหลือ
ราคา 9,890.-
ราคาปกติ
สินค้าหมด
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

• 6 Cores
• 12 Threads
• AMD Radeon Graphics