CASE THERMALTAKE CORE P6 TEMPERED GLASS (SNOW WHITE) THERMALTAKE
CASE THERMALTAKE CORE P6 TEMPERED GLASS (SNOW WHITE) THERMALTAKE
CASE THERMALTAKE CORE P6 TEMPERED GLASS (SNOW WHITE) THERMALTAKE
CASE THERMALTAKE CORE P6 TEMPERED GLASS (SNOW WHITE) THERMALTAKE
CASE THERMALTAKE CORE P6 TEMPERED GLASS (SNOW WHITE) THERMALTAKE
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery CASE THERMALTAKE CORE P6 TEMPERED GLASS (SNOW WHITE) THERMALTAKE
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery CASE THERMALTAKE CORE P6 TEMPERED GLASS (SNOW WHITE) THERMALTAKE
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery CASE THERMALTAKE CORE P6 TEMPERED GLASS (SNOW WHITE) THERMALTAKE
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery CASE THERMALTAKE CORE P6 TEMPERED GLASS (SNOW WHITE) THERMALTAKE
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery CASE THERMALTAKE CORE P6 TEMPERED GLASS (SNOW WHITE) THERMALTAKE

CASE THERMALTAKE CORE P6 TEMPERED GLASS (SNOW WHITE)


ผู้ขาย
THERMALTAKE
ราคาปกติ
ราคา 5,690.-
ลดเหลือ
ราคา 5,690.-
ราคาปกติ
สินค้าหมด
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

• Dimension : 565 x 255 x 530 mm
• Maximum CPU Cooler Height : 180 mm
• 3.5" & 2.5" Combo Bay x 4
• 2.5" Bay x 4