CASE THERMALTAKE CORE P3 TEMPERED GLASS (BLACK) THERMALTAKE
CASE THERMALTAKE CORE P3 TEMPERED GLASS (BLACK) THERMALTAKE
CASE THERMALTAKE CORE P3 TEMPERED GLASS (BLACK) THERMALTAKE
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery CASE THERMALTAKE CORE P3 TEMPERED GLASS (BLACK) THERMALTAKE
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery CASE THERMALTAKE CORE P3 TEMPERED GLASS (BLACK) THERMALTAKE
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery CASE THERMALTAKE CORE P3 TEMPERED GLASS (BLACK) THERMALTAKE

CASE THERMALTAKE CORE P3 TEMPERED GLASS (BLACK)


ผู้ขาย
THERMALTAKE
ราคาปกติ
ราคา 3,990.-
ลดเหลือ
ราคา 3,990.-
ราคาปกติ
ราคา 0.-
สินค้าหมด
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน