ติดตั้งมาพร้อมกับ Windows 11

Windows 11 ของแท้ 100% 

ที่ติดตั้งไว้เรียบร้อย! ก่อนจัดส่งถึงคุ