รับรองโดยกรมการค้าภายใน

เชื่อมั่นปลอดภัย ได้สินค้าชัวร์ D-BUG COMPUTER
ได้จดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์