คอลเลกชัน: SSD & HDD

สินค้า 31 รายการ
 • เอสเอสดี (SSD) SAMSUNG 970 EVO PLUS 250GB PCIE 3/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) SAMSUNG 970 EVO PLUS 250GB PCIE 3/NVME M.2 2280 SAMSUNG
  ผู้ขาย
  SAMSUNG
  ราคาปกติ
  ราคา 1,950.-
  ลดเหลือ
  ราคา 1,950.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) WD BLACK SN750 SE 500GB PCIE 4/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) WD BLACK SN750 SE 500GB PCIE 4/NVME M.2 2280 WD
  ผู้ขาย
  WD
  ราคาปกติ
  ราคา 2,390.-
  ลดเหลือ
  ราคา 2,390.-
  ราคาปกติ
  ราคา 2,890.-
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) SILICON POWER A60 256GB PCIE 3/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) SILICON POWER A60 256GB PCIE 3/NVME M.2 2280 SILICON POWER
  ผู้ขาย
  SILICON POWER
  ราคาปกติ
  ราคา 1,350.-
  ลดเหลือ
  ราคา 1,350.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) ADDLINK S92 1TB PCIE 4/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) ADDLINK S92 1TB PCIE 4/NVME M.2 2280 ADDLINK
  ผู้ขาย
  ADDLINK
  ราคาปกติ
  ราคา 5,590.-
  ลดเหลือ
  ราคา 5,590.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) CORSAIR FORCE MP510 240GB PCIE 3/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) CORSAIR FORCE MP510 240GB PCIE 3/NVME M.2 2280 CORSAIR
  ผู้ขาย
  CORSAIR
  ราคาปกติ
  ราคา 1,990.-
  ลดเหลือ
  ราคา 1,990.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) ADDLINK S68 256GB PCIE 3/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) ADDLINK S68 256GB PCIE 3/NVME M.2 2280 ADDLINK
  ผู้ขาย
  ADDLINK
  ราคาปกติ
  ราคา 1,390.-
  ลดเหลือ
  ราคา 1,390.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) WD BLACK SN750 SE 1TB PCIE 4/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) WD BLACK SN750 SE 1TB PCIE 4/NVME M.2 2280 WD
  ผู้ขาย
  WD
  ราคาปกติ
  ราคา 4,290.-
  ลดเหลือ
  ราคา 4,290.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) SAMSUNG 980 250GB PCIE 3/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) SAMSUNG 980 250GB PCIE 3/NVME M.2 2280 SAMSUNG
  ผู้ขาย
  SAMSUNG
  ราคาปกติ
  ราคา 1,890.-
  ลดเหลือ
  ราคา 1,890.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) SAMSUNG 980 1TB PCIE 3/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) SAMSUNG 980 1TB PCIE 3/NVME M.2 2280 SAMSUNG
  ผู้ขาย
  SAMSUNG
  ราคาปกติ
  ราคา 5,390.-
  ลดเหลือ
  ราคา 5,390.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) SAMSUNG 980 PRO 250GB PCIE 4/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) SAMSUNG 980 PRO 250GB PCIE 4/NVME M.2 2280 SAMSUNG
  ผู้ขาย
  SAMSUNG
  ราคาปกติ
  ราคา 2,990.-
  ลดเหลือ
  ราคา 2,990.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) SAMSUNG 980 PRO 1TB PCIE 4/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) SAMSUNG 980 PRO 1TB PCIE 4/NVME M.2 2280 SAMSUNG
  ผู้ขาย
  SAMSUNG
  ราคาปกติ
  ราคา 7,990.-
  ลดเหลือ
  ราคา 7,990.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) KINGSTON NV1(SNVS/500G) 500GB PCIE 3/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) KINGSTON NV1(SNVS/500G) 500GB PCIE 3/NVME M.2 2280 KINGSTON
  ผู้ขาย
  KINGSTON
  ราคาปกติ
  ราคา 2,090.-
  ลดเหลือ
  ราคา 2,090.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) WD BLACK SN750 SE 250GB PCIE 4/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) WD BLACK SN750 SE 250GB PCIE 4/NVME M.2 2280 WD
  ผู้ขาย
  WD
  ราคาปกติ
  ราคา 1,790.-
  ลดเหลือ
  ราคา 1,790.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) WD GREEN SN350 1TB PCIE 3/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) WD GREEN SN350 1TB PCIE 3/NVME M.2 2280 WD
  ผู้ขาย
  WD
  ราคาปกติ
  ราคา 3,590.-
  ลดเหลือ
  ราคา 3,590.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) WD BLUE SN570 1TB PCIE 3/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) WD BLUE SN570 1TB PCIE 3/NVME M.2 2280 WD
  ผู้ขาย
  WD
  ราคาปกติ
  ราคา 3,990.-
  ลดเหลือ
  ราคา 3,990.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) WD BLUE SN570 500GB PCIE 3/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) WD BLUE SN570 500GB PCIE 3/NVME M.2 2280 WD
  ผู้ขาย
  WD
  ราคาปกติ
  ราคา 2,590.-
  ลดเหลือ
  ราคา 2,590.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) WD GREEN SN350 480GB PCIE 3/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) WD GREEN SN350 480GB PCIE 3/NVME M.2 2280 WD
  ผู้ขาย
  WD
  ราคาปกติ
  ราคา 1,890.-
  ลดเหลือ
  ราคา 1,890.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) WD BLACK SN850 1TB PCIE 4/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) WD BLACK SN850 1TB PCIE 4/NVME M.2 2280 WD
  ผู้ขาย
  WD
  ราคาปกติ
  ราคา 7,990.-
  ลดเหลือ
  ราคา 7,990.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) WD BLACK SN850 500GB PCIE 4/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) WD BLACK SN850 500GB PCIE 4/NVME M.2 2280 WD
  ผู้ขาย
  WD
  ราคาปกติ
  ราคา 4,690.-
  ลดเหลือ
  ราคา 4,690.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) WD BLUE SN550 1TB PCIE 3/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) WD BLUE SN550 1TB PCIE 3/NVME M.2 2280 WD
  ผู้ขาย
  WD
  ราคาปกติ
  ราคา 3,590.-
  ลดเหลือ
  ราคา 3,590.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) SILICON POWER US70 1TB PCIE 4/NVME M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) SILICON POWER US70 1TB PCIE 4/NVME M.2 2280 SILICON POWER
  ผู้ขาย
  SILICON POWER
  ราคาปกติ
  ราคา 5,990.-
  ลดเหลือ
  ราคา 5,990.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) SAMSUNG 870 QVO 2TB SATA 3
  เอสเอสดี (SSD) SAMSUNG 870 QVO 2TB SATA 3 SAMSUNG
  ผู้ขาย
  SAMSUNG
  ราคาปกติ
  ราคา 7,990.-
  ลดเหลือ
  ราคา 7,990.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) SAMSUNG 870 QVD 1TB SATA 3
  เอสเอสดี (SSD) SAMSUNG 870 QVD 1TB SATA 3 SAMSUNG
  ผู้ขาย
  SAMSUNG
  ราคาปกติ
  ราคา 3,990.-
  ลดเหลือ
  ราคา 3,990.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) APACER PANTHER AS340 240GB SATA 3
  เอสเอสดี (SSD) APACER PANTHER AS340 240GB SATA 3 SAMSUNG
  ผู้ขาย
  SAMSUNG
  ราคาปกติ
  ราคา 1,090.-
  ลดเหลือ
  ราคา 1,090.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) SUMSUNG 870 EVO 500GB SATA 3
  เอสเอสดี (SSD) SUMSUNG 870 EVO 500GB SATA 3 SAMSUNG
  ผู้ขาย
  SAMSUNG
  ราคาปกติ
  ราคา 3,290.-
  ลดเหลือ
  ราคา 3,290.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) SAMSUNG 870 EVO 1TB SATA 3
  เอสเอสดี (SSD) SAMSUNG 870 EVO 1TB SATA 3 SAMSUNG
  ผู้ขาย
  SAMSUNG
  ราคาปกติ
  ราคา 5,590.-
  ลดเหลือ
  ราคา 5,590.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) WD RED SA500 NAS 1TB SATA 3
  เอสเอสดี (SSD) WD RED SA500 NAS 1TB SATA 3 WD
  ผู้ขาย
  WD
  ราคาปกติ
  ราคา 5,990.-
  ลดเหลือ
  ราคา 5,990.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • ฮาร์ดดิสก์ (HDD) WD BLUE WD20EZBX 2TB SATA 3 7200/64MB
  ฮาร์ดดิสก์ (HDD) WD BLUE WD20EZBX 2TB SATA 3 7200/64MB WD
  ผู้ขาย
  WD
  ราคาปกติ
  ราคา 1,890.-
  ลดเหลือ
  ราคา 1,890.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • ฮาร์ดดิสก์ (HDD) WD PUPLE WD10PURZ 1TB SATA 3 5400/64MB
  ฮาร์ดดิสก์ (HDD) WD PUPLE WD10PURZ 1TB SATA 3 5400/64MB WD
  ผู้ขาย
  WD
  ราคาปกติ
  ราคา 1,590.-
  ลดเหลือ
  ราคา 1,590.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • ฮาร์ดดิสก์ (HDD) WD BLUE WD10EZEX 1TB SATA 3 7200/64MB
  ฮาร์ดดิสก์ (HDD) WD BLUE WD10EZEX 1TB SATA 3 7200/64MB WD
  ผู้ขาย
  WD
  ราคาปกติ
  ราคา 1,090.-
  ลดเหลือ
  ราคา 1,090.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด
 • เอสเอสดี (SSD) MSI SPATIUM 500GB M390 PCIe 3/NVMe M.2 2280
  เอสเอสดี (SSD) MSI SPATIUM 500GB M390 PCIe 3/NVMe M.2 2280 MSI
  ผู้ขาย
  MSI
  ราคาปกติ
  ราคา 2,390.-
  ลดเหลือ
  ราคา 2,390.-
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าหมด