ผลงาน

ผลงาน D-BUG COMPUTER

Intel I7 Gen12 + RTX3060 OC

Intel I7 Gen12 + RTX3060 OC

ผลงาน D-BUG COMPUTER

Intel i9 Gen12 + RTX3090 GAMING OC

Intel i9 Gen12 + RTX3090 GAMING OC

ผลงาน D-BUG COMPUTER

Ryzen 9 + RTX3070 Ti SG OC

Ryzen 9 + RTX3070 Ti SG OC

ผลงาน D-BUG COMPUTER

Intel i9 Gen12 + RTX3070 TI OC

Intel i9 Gen12 + RTX3070 TI OC

ผลงาน D-BUG COMPUTER

Intel i5 Gen12 + RTX3080 OC

Intel i5 Gen12 + RTX3080 OC

Intel i9 Gen12 + RTX3080TI EAGLE OC D-BUG COMPUTER

Intel i9 Gen12 + RTX3080TI EAGLE OC

Intel i9 Gen12 + RTX3080TI EAGLE OC